Dzieci rozwijają się najlepiej w atmosferze kreatywnej, która jest sferą zmienną i dostarcza wielu bodźców. Jednak dla harmonii i równowagi rozwoju potrzebna jest również stabilizacja, która daje poczucie bezpieczeństwa. To poczucie, dają codzienne rytuały. Dzieci znając plan dnia, przyzwyczajają się do jego przebiegu. Dzięki temu czują się bezpiecznie. Mając tę wiedzę, dbamy o to, by w „Radosnych Gwiazdkach” –  plan dnia był zachowany. Zależy nam, by dzieci przyzwyczaiły się do rytmu dnia, w zakresie posiłków czy czynności higienicznych. Urozmaiceniem zaś są nasze wyjątkowe i liczne zajęcia, które rozbudzają w dzieciach kreatywność i chęć doświadczania.

CO WAŻNE, WSZYSTKIE ZAJĘCIA NAPRAWDĘ SIĘ ODBYWAJĄ, A MY CODZIENNIE UDOSTĘPNIAMY RODZICOM PO KILKADZIESIĄT ZDJĘĆ. CZEŚĆ Z NICH PUBLIKUJEMY NA NASZYM FACEBOOKU.