Jesteśmy specjalistami w dziedzinie opieki nad dziećmi do lat 3ch.

Nasz zespół

Jesteśmy bardzo zgranym zespołem, o spójnej wizji i wartościach w stosunku do tego co robimy i dążymy do tego by robić to jak najlepiej by nasze Gwiazdki czuły się u nas najlepiej, by czuły że to miejsce jest dla nich przyjazne, rozwojowe – po prostu wyjątkowe.

Nasze Ciocie mogą liczyć na pełne wsparcie i zaufanie ze strony właścicieli i Dyrektor. Podstawową wartością jaka wyznajemy jest SZACUNEK. Okazujemy to w każdym kontakcie i na każdej płaszczyźnie, przede wszystkim w stosunku do naszych dzieci, jak i w stosunku do Rodziców i siebie nawzajem. Daje nam to możliwość tworzenia niepowtarzalnej atmosfery pełnej zaufania i spokoju ducha.

Wszystkie bieżące problemy rozwiązujemy od ręki, gasimy je w zarodku. Rozmawiamy. KOMUNIKACJA to kolejną rzecz na która kładziemy nacisk. Dużo rozmawiamy z Rodzicami, wymieniamy się informacjami o dziecku, zarówno na żywo jak i poprzez komunikator dostępny w aplikacji Livekid. Mamy ciągły kontakt. Pielęgnujemy również komunikację wewnętrzną. Odnosimy się do siebie z szacunkiem, dużo pytamy siebie nawzajem, nie wytykamy błędów ale wzajemnie pilnujemy przestrzeganie obowiązujących standardów. Wychodzimy z założenia, że jeśli ktoś dołącza do naszego zespołu to chce się z nami rozwijać i chce dla naszych gwiazdek jak najlepiej.

 

Dążymy do poziomu EKSPERTÓW.

Cały czas podnosimy swoje kompetencje, poszerzamy wiedze a wszystko po to by być jak najlepszą wersją siebie dla naszych Gwiazdek. W tym celu wypracowałyśmy konkretne rozwiązania.

WEBINAROWE WTORKI

W każdy wtorek w trakcie drzemki dzieci uczestniczymy w webinarach online, które są związane z tematyką rozwoju dziecka w wieku do lach trzech.

KSIĄŻKOWE ŚRODY

W każdą środę staramy sięgnąć się po lekturę w formie książki. Czytamy albo książki z naszej żłobkowej biblioteczki albo książki własne przy czym wymogiem jest by książka po którą sięgamy była związana z tematyką zawodu, pedagogiką, psychologią pozytywną itp. Jeśli nawet w praktyce wychodzi 15 minut czytania to przy zachowaniu regularności taki nawyk bardzo poszerza naszą specjalistyczną wiedzę.

PIĄTKOWE PLANOWANIE

W każdy piątek w trakcie drzemki dzieci, omawiamy sytuacje z danego tygodnia i planujemy zajęcia na kolejny tydzień. Mamy jasno rozpisane kto kiedy i za co odpowiada, każda Ciocia dysponuje kalendarzem w którym prowadzi notatki i zapisuje ważne daty dlatego nasza praca jest płynna i zorganizowana i jasno określona dla wszystkich.

SŁODKIE PONIEDZIAŁKI

Dbamy o to by każdy tydzień rozpoczynać z dobrym nastawieniem. Nasze Gwiazdki w każdy poniedziałek mają rozstawiany skakaniec-dmuchaniec, który wprowadza je pozytywnie w nadchodzący tydzień. Dbamy również o nasze nastawienie gdyż wiemy, że się udziela 🙂 Dlatego w każdy poniedziałek dbamy o to, by do przedpołudniowej kawy zawsze pojawiło się coś słodkiego 😉

 

Nasze wewnętrzne zasady

U nas wszystko jest jasne. Jasno określone jest kto za co odpowiada, dlatego panuje u nas spokój i przyjazna atmosfera. Nie tworzymy miejsca na niepotrzebne sytuacje a to wszystko dzięki kilku zasadom, których się trzymamy.

 • ZASADA RADYKALNEJ SZCZEROŚCI – mówimy otwarcie i na bieżąco co daje nam poczucie zaufania w stosunku do siebie nawzajem. Jesteśmy uczciwe i autentyczne. Dzięki temu możemy sobie ufać i się szanować. Staramy się jasno i precyzyjnie komunikować. Jest to podstawą naszej czystej i przejrzystej atmosfery w pracy, a w tym zawodzie atmosfera jest najważniejsza, gdyż dzieci są „małymi radarami emocji” i bardzo ją odczuwają.
 • ZASADA AKTYWNEGO ROZWOJU – kto się nie rozwija ten się cofa. Nasze Ciocie cały czas się doszkalają, by być najlepszą wersją siebie, gdyż są świadome że ich wzorce zachowań mogą być powielane przez nasze Gwiazdki poprzez naturalną obserwację i naśladownictwo
 • ZASADA MAGICZNYCH DRZWI – przychodząc do żłobka zostawiamy swoje sprawy osobiste, ewentualne problemy i złe emocje za drzwiami żeby nie zarażać nimi innych cioć i przede wszystkim dzieci.
 • ZASADA PEŁNEJ ODPOWIEDZIALNOŚCI – Każda z nas jest w pełni odpowiedzialna za siebie. Nie wyręczamy siebie nawzajem, nie kryjemy swoich błędów tylko uczymy się do nich przyznawać zgodnie z założeniem że „nie popełnia błędów ten kto nic nie robi”. Sprawnie szukamy rozwiązań, metod naprawczych i korygujących.
 • ZASADA „NO SENIORITY BUSINESS” – Oznacza to, że nie jest dla nas aż tak ważne czy ktoś skończył studia czy nie (choć jest to mile widziane) i jakie ma dotychczasowe doświadczenie. Najbardziej zależy nam na tym by pracujące u nas osoby miały otwarte serce, były pełne ciepła i czuły że praca z dziećmi to ich powołanie. Ważne jest dla nas również to, jak nasza ciocia odnajdzie się w naszych standardach, czy interesuje się samorozwojem, uczestnictwem w szkoleniach, dziecięca psychologia i psychologia pozytywną.
 • ZASADA „WIZYTÓWKI” – my same i lokal w którym pracujemy to nasza wizytówka. Dlatego do pracy ubieramy się w koszulki firmowe z logo co nas identyfikuje z miejscem pracy. Poziom czystości w lokalu również świadczy o nas. Pomimo tego, ze w żłobku 2 razy w miesiącu odbywa się gruntowne sprzątanie wykonywane przez firmę zewnętrzną, my również każdego dnia dbamy o nasze miejsce pracy.

 

Stałe przywileje w ramach naszej kultury organizacyjnej:

 1. KSIĄŻKA URODZINOWA z dedykacjami od zespołu. Celebrujemy nasze święta.
 2. SYMBOLICZNE PREZENTY OKAZJONALNE (z okazji dnia nauczyciela, pod choinkę)
 3. GRUDNIOWE SPOTKANIE PRZY ŚWIĄTECZNEJ KAWIE
 4. BONY SZKOLENIOWE
 5. ROZMOWY PÓŁROCZNE (2 razy do roku okolice maja i listopada) – analiza działań, rozwoju, weryfikacja standardów
 6. PAKIET NOWOROCZNY – podstawowa wyprawka na nowy rok w zależności od bieżącego zapotrzebowania

 

SZCZEBLE KARIERY

Naszą chęć do rozwoju łączymy z odpowiednią motywacją w zakresie poszczególnych poziomów zawodowych.

DYREKTOR ŻŁOBKA I OPIEKUN W ŻŁOBKU

umowa na czas nieokreślony 

Kontroluje bieżące funkcjonowanie placówki na wielu płaszczyznach.

 

OPIEKUN W ŻŁOBKU – TEAM LEADER standardów „Radosnych Gwiazdek”

umowa na czas nieokreślony

 • Dba o to by standardy panujące w naszym żłobku były przestrzegane przez wszystkich pracowników oraz kreuje nowe standardy celem ich podnoszenia.
 • Jest solidnym fundamentem całego zespołu, odpowiada przed dyrektorem za poziom funkcjonowania placówki, atmosferę pracy, wyznacza godziny pracy i zastępstwa, prowadzi piątkowe spotkania, odpowiada za zamawiane posiłki.
 • Jest solidnym wsparciem Dyrektora.
 • Dba o swój rozwój, podwyższanie kompetencji i odpowiedni poziom samoświadomości adekwatny do wykonywanego zawodu.
 • Obowiązują ją wszystkie wewnętrzne przywileje określone przez naszą kulturę organizacyjną.

OPIEKUN W ŻŁOBKU – EXPERT standardów „Radosnych Gwiazdek” (po 5 latach)

umowa na czas nieokreślony

 • Kreuje standardy panujące w żłobku celem podnoszenia jakości oraz przestrzega już obowiązujących.
 • Jest solidnym wsparciem Team leadera.
 • Kończy kursy, prowadzi zajęcia i wyznacza tematykę edukacyjnych zajęć tematycznych zgodne z podstawa programową.
 • Z własnej inicjatywy tworzy materiały edukacyjne, artykuły, vlogi dla Rodziców.
 • Dba o swój rozwój, podwyższanie kompetencji i odpowiedni poziom samoświadomości adekwatny do wykonywanego zawodu.
 • Obowiązują ją wszystkie wewnętrzne przywileje określone przez naszą kulturę organizacyjną.

 

OPIEKUN W ŻŁOBKU –  SPECJALISTA ds. opieki nad dziećmi do lat 3ch (po 3ch latach do 5 lat)

umowa na czas nieokreślony

 • Przestrzega standardów panujących w naszym żłobku.
 • Aktywnie uczestniczy w szkoleniach i webinarach oraz korzysta z możliwości płynących z bonów szkoleniowych.
 • Kończy kursy, prowadzi zajęcia zgodne z podstawa programową.
 • Jest silnym, samodzielnym i wyspecjalizowanym członkiem zespołu.
 • Dba o swój rozwój, podwyższanie kompetencji i odpowiedni poziom samoświadomości adekwatny do wykonywanego zawodu.
 • Obowiązują ją wszystkie wewnętrzne przywileje określone przez naszą kulturę organizacyjną.

 

OPIEKUN W ŻŁOBKU (po 15 miesiącach na kolejny rok)

umowa na czas określony – na 12 miesięcy

 • Przestrzega standardów panujących w naszym żłobku.
 • Chętnie się edukuje, czyta blogi eksperckie oraz książki pedagogiczne.
 • Uzyskuje dostęp do bonów szkoleniowych. Kończy kursy, prowadzi zajęcia.
 • Obowiązują ją wszystkie wewnętrzne przywileje określone przez naszą kulturę organizacyjną.

 

MŁODSZY OPIEKUN W ŻŁOBKU

umowa na czas określony – na 12 miesięcy

 • Osoba najmłodsza stażem, bez doświadczenia, przyuczająca się naszych standardów.
 • Wykazuje własną inicjatywę oraz motywację do rozwoju.
 • Uzyskuje dostęp do wewnętrznych przywilejów określonych przez naszą kulturę organizacyjną.

 

MŁODSZY OPIEKUN W ŻŁOBKU 

umowa na okres próbny – 3 miesiące

 • Osoba najmłodsza stażem, bez doświadczenia, przyuczająca się naszych standardów.
 • Nie obowiązują ją jeszcze wewnętrzne przywileje określone przez naszą kulturę organizacyjna.
 • Wykazuje własną inicjatywę oraz motywację do rozwoju.

 

Na każdym etapie wynagrodzenie adekwatne do poziomu i jakości pełnionych obowiązków oraz wykształcenia.

Zgodnie  z prawem pracy łączny okres umów na czas określony nie przekracza 33 miesięcy.

 

Chcesz dołączyć do naszego zespołu?

Prześlij do nas swoje Cv na maila kontakt@radosnegwiazki.pl

Zastrzegamy, że kontaktujemy się tylko z wybranymi kandydatkami a nasz system rekrutacji jest 3 etapowy:

 1. Selekcja CV
 2. Rozmowa indywidualna z rekruterem
 3. Rozmowa panelowa z Dyrektorką i Team Leaderką

Jeśli chcesz dołączyć do nas bo praca z dziećmi to twoje powołanie, a nie masz stosownego wykształcenia polecamy do odbycia kurs opiekunki w nurcie bliskościowym, który daje uprawnienia do pracy z dziećmi. (tutaj) Pozostałych standardów naszego wyjątkowego żłobka nauczysz się podczas okresu próbnego.