Kadra

Dyrektor żłobka i Opiekun w żłobku

Absolwentka KUL, ukończyła studia licencjackie na kierunku edukacja wczesnoszkolna
i przedszkolna oraz studia magisterskie na kierunku pedagogika szkolna z elementami terapii pedagogicznej. Przez wiele lat była wolontariuszem na koloniach i obozach dziecięcych, a w czasie studiów animatorem czasu wolnego. Ostatnie kilka lat pracowała w przedszkolu.

Ukończyła Szkołę Muzyczną I stopnia, w klasie skrzypiec. Dodatkowo gra na gitarze.

Stara się stale podwyższać swoje kwalifikacje. Jest osobą cierpliwą, dokładną, ambitną i kreatywną.

W pracy z dziećmi kieruje się regułą, że dziecko to człowiek, który ma prawo do swoich emocji, gorszych i lepszych dni. Ma też swoje potrzeby i zachcianki. Człowiek, choć mały, ma dużo niespożytkowanej energii, a zadaniem opiekuna jest ukierunkowanie tej energii na dobre tory, dawanie dzieciom swobody w działaniu, zabawie i nauce.

Prywatnie jest mamą dwójki dzieci.

Uważam, że dostarczając dziecku różnych bodźców, może ono rozwijać się we wszystkich aspektach życia: społecznym, fizycznym i poznawczym.

Dyrektor „RADOSNE GWIAZDKI – wyjątkowy żłobek”
Zuzanna Walczyk

Opiekun w żłobku

Ukończyła studia licencjackie na kierunku edukacja wczesnoszkolna i przedszkolna oraz studia magisterskie z pedagogiki wczesnoszkolnej i przedszkolnej z pedagogiką kreatywności na Uniwersytecie Marii Curie Skłodowskiej w Lublinie. W trakcie studiów należała do Koła Naukowego Pedagogów i Animatorów Zabawy UMCS, uczestniczyła w różnego rodzaju warsztatach oraz imprezach naukowo-kulturalnych.

Posiada 2 letnie doświadczenie w pracy z dziećmi do lat 3. Swój warsztat pracy ciągle doskonali, wzbogaca poprzez kursy i szkolenia związane z  wykonywanym zawodem.

Jest osobą odpowiedzialną, ambitną oraz pogodną, gotową do podejmowania nowych wyzwań związanych z kreowaniem oraz wspieraniem rozwoju dziecka. W pracy największą radość daje jej inspirowanie dzieci do działania, doświadczania i samodzielnego odkrywania świata.

Opiekun  w „RADOSNE GWIAZDKI – wyjątkowy żłobek”
Paula Lipczyńska

Robimy wszystko, by świadczyć usługi na najwyższym poziomie. Korzystanie ze strony oznacza, że zgadzasz się z naszą polityką prywatności i cookies.