Kadra

Rozpoczynamy poszukiwania specjalistki do naszego zespołu na Orkana! Obecnie mamy dostępne tylko 1 miejsce. Jeśli cenisz nasze wartości czekamy właśnie na Ciebie!
 
U nas rekrutacja jest 3 etapowa:
1. Selekcja CV (zapoznanie się z dokumentami przesłanymi przez kandydata, oprócz suchych danych warto dopisać kilka słów od siebie :))
2. Rozmowa rekrutacyjna z naszą wyjątkowa Panią Dyrektor – kwestie pedagogiczne, osobowościowe
3. Rozmowa z właścicielką – psychologiem – kwestie formalne, osobowościowe

Nie czujesz sie zbyt pewnie? Spróbuj! My po prostu poszukujemy dobrej duszy z aktualną wiedzą na temat tego jak wspierać i rozwijać dzieci do lat 3ch.
Wyślij swoje CV na maila rekrutacja@radoanegwiazdki.pl

Zuzanna Walczyk - Pedagog

Dyrektor Żłobka

Absolwentka KUL, ukończyła studia licencjackie na kierunku edukacja wczesnoszkolna
i przedszkolna oraz studia magisterskie na kierunku pedagogika szkolna z elementami terapii pedagogicznej. Przez wiele lat była wolontariuszem na koloniach i obozach dziecięcych, a w czasie studiów animatorem czasu wolnego. Ostatnie kilka lat pracowała w przedszkolu. Ukończyła Szkołę Muzyczną I stopnia, w klasie skrzypiec. Dodatkowo gra na gitarze. Stara się stale podwyższać swoje kwalifikacje. Jest osobą cierpliwą, dokładną, ambitną i kreatywną.

W żłobku dba o to, by panowała dobra atmosfera zarówno wśród dzieci, rodziców jak i samych cioć. Jest uważna na potrzeby innych, wrażliwa, empatyczna, szanująca emocje innych, a do tego bardzo zaradna 🙂

W pracy z dziećmi kieruje się regułą, że dziecko to człowiek, który ma prawo do swoich emocji, gorszych i lepszych dni. Ma też swoje potrzeby i zachcianki. Człowiek, choć mały, ma dużo niespożytkowanej energii, a zadaniem opiekuna jest ukierunkowanie tej energii na dobre tory, dawanie dzieciom swobody w działaniu, zabawie i nauce.

Prywatnie jest mamą dwójki dzieci.

Uważam, że dostarczając dziecku różnych bodźców, może ono rozwijać się we wszystkich aspektach życia: społecznym, fizycznym i poznawczym.

Dyrektor „RADOSNE GWIAZDKI – wyjątkowy żłobek” – ORKANA i MARINA

Specjalistka ds. opieki nad dziećmi do lat 3ch

Paula Lipczyńska - Pedagog

Opiekun w żłobku , Team Leaderka

Ukończyła studia licencjackie na kierunku edukacja wczesnoszkolna i przedszkolna oraz studia magisterskie z pedagogiki wczesnoszkolnej i przedszkolnej z pedagogiką kreatywności na Uniwersytecie Marii Curie Skłodowskiej w Lublinie. W trakcie studiów należała do Koła Naukowego Pedagogów i Animatorów Zabawy UMCS, uczestniczyła w różnego rodzaju warsztatach oraz imprezach naukowo-kulturalnych.

Posiada 2 letnie doświadczenie w pracy z dziećmi do lat 3. Swój warsztat pracy ciągle doskonali, wzbogaca poprzez kursy i szkolenia związane z  wykonywanym zawodem.

Ciocia Paula dba o to, by naszym Gwiazdkom nigdy się nie nudziło. Wszystkie zajęcia wymagające kreatywności i kreatywnego wykorzystania dostępnych materiałów pojawiają się właśnie w głównej mierze dzięki Cioci Pauli.

Jest osobą odpowiedzialną, ambitną oraz pogodną, gotową do podejmowania nowych wyzwań związanych z kreowaniem oraz wspieraniem rozwoju dziecka. W pracy największą radość daje jej inspirowanie dzieci do działania, doświadczania i samodzielnego odkrywania świata.

W żłobku prowadzi zajęcia: „Immagination Bricks” i „Sensoplastyka”

Team Leaderka w „RADOSNE GWIAZDKI – wyjątkowy żłobek” – MARINA

Specjalistka ds. opieki nad dziećmi do lat 3ch

 

Karolina Naurecka - Pedagog

Opiekun w żłobku

Absolwentka UMCS w Lublinie. Ukończyła studia licencjackie na kierunku pedagogika specjalna o specjalności oligofrenopedagogika z wczesną edukacją. Obecnie kontynuuje edukację w ramach studiów magisterskich  na kierunku pedagogika specjalna o specjalności edukacja i rehabilitacja osób z autyzmem i trudnościami w uczeniu się. Pracuje również w gabinecie pedagogiczno- terapeutycznym prowadząc zajęcia z koncentracji uwagi. 

Przez 2 lata pełniła rolę wolontariuszki w opiece nad dziećmi. Posiada praktyczne doświadczenie w opiece nad dziećmi, a oprócz czynności opiekuńczych zapewnia im wiele cierpliwości i zrozumienia na każdym etapie przyswajania nowych umiejętności.

Odbyła wiele praktyk w ośrodkach i instytucjach na terenie Lublina. Bierze udział w licznych kursach oraz konferencjach w zakresie pedagogiki.

Prywatnie pasjonatka gier planszowych i terenowych oraz wycieczek. Jest osobą ambitną i zaangażowaną, która potrafi doskonale zrozumieć dziecko i jego indywidualne potrzeby na każdym etapie życia.

Ciocia Karolina z dbałością pilnuje obowiązujących standardów w naszym żłobku oraz przyjaznej i profesjonalnej atmosfery 🙂

W żłobku prowadzi zajęcia: „Samodzielny Maluch” i „Sprawne rączki”

Opiekun  w „RADOSNE GWIAZDKI – wyjątkowy żłobek” – MARINA

mł. Specjalistka ds. opieki nad dziećmi do lat 3ch

Klaudia Zagraba

Młodszy Opiekun w żłobku

Absolwentka 27 Liceum Ogólnokształcące w Lublinie, z uzyskanym egzaminem dojrzałości. Posiada niezbędne kwalifikacje do pracy z dziećmi do lat 3ch zgodnie z decyzją Ministra Rodziny i Polityki Społecznej z dnia 19.08.2021r. Dodatkowo posiada certyfikat kompetencji z zakresu  „Bliskościowe metody pracy z dzieckiem do lat 3ch”.  Z małymi dziećmi ma kontakt od najmłodszych lat, ponieważ pochodzi z licznej rodziny. Interesuje się muzyką, a jej zadania to dbać o to, by nuty wypełniały każdy kąt naszego żłobka ponieważ Klaudia wierzy w siłę muzyki i jej wpływ  na ogólne samopoczucie 🙂 

Klaudia chce rozwijać się w kierunku pracy z dziećmi i obecnie poszukuje idealnego kierunku studiów w tym zakresie  🙂

Jest osobą bardzo cierpliwą i wrażliwą. W pracy największą satysfakcję i radość daje jej uśmiech dzieci. Kieruje się słowami Marii Kownackiej „Trzeba dzieciom dać serce, piękno i uśmiech, aby nauczyły się kochać ludzi i wszystko co je otacza”

 W żłobku prowadzi zajęcia: „Czas na występ”

Opiekun  w „RADOSNE GWIAZDKI – wyjątkowy żłobek” – MARINA

Justyna Kłembokowska - Pedagog

Opiekun w żłobku

Ukończyła studia magisterskie na kierunku pedagogika opiekuńcza. 

Posiada dodatkowe kursy z zakresu animacji zabaw dziecięcych. Kursantka szkolenia metody „Dobrego Startu”. Posiada ponad 3 letnie doświadczenie w pracy z dziećmi do lat 3. Stara się na bieżąco podwyższać swoje kwalifikacje. 

Ciocia Justyna jest osobą  bardzo ciepłą, otwartą i nad wyraz skrupulatną we wszystkim co robi. Ma głowę pełną pomysłów na zajęcia dla naszych Gwiazdek, a dzięki pozytywnej aurze którą roztacza dzieci bardzo lubią przebywać w jej obecności.  Prywatnie pełnoetatowa mama 🙂

W żłobku prowadzi zajęcia:

Opiekun  w „RADOSNE GWIAZDKI – wyjątkowy żłobek” – ORKANA

mł. Specjalistka ds. opieki nad dziećmi do lat 3ch

Katarzyna Paniak - Pedagog, Oligofrenopedagog

Opiekun w żłobku

Ukończyła studia licencjackie na kierunku pedagogika szkolna z elementami logopedii oraz studia magisterskie na kierunku pedagogika szkolna z elementami terapii pedagogicznej. Dodatkowo ukończyła 2 kierunki studiów podyplomowych: 

1. edukacja wczesnoszkolna i przedszkolna oraz 

2. oligofrenopedagogika – edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualną. 

W trakcie studiów uczestniczyła w kursach i szkoleniach aby doskonalić swój warsztat. Odbywała praktyki w wielu placówkach edukacyjnych, od przedszkola, szkoły po szkoły specjalne oraz wyjazdy kolonijne z dziećmi jednak jako swoją ścieżkę zawodową wybrała pracę z najmłodszymi. Posiada 5 letnie doświadczenie w pracy z dziećmi do lat 3. Stara się na bieżąco podwyższać swoje kwalifikacje. 

Ciocia Kasia jest osobą konsekwentną i odpowiedzialną. Prywatnie uwielbia wyjazdy w Tatry, ciekawe seriale oraz wypoczynek na świeżym powietrzu. Jest mamą 12 miesięcznego Jasia.

W żłobku prowadzi zajęcia:

Opiekun  w „RADOSNE GWIAZDKI – wyjątkowy żłobek” – ORKANA

mł. Specjalistka ds. opieki nad dziećmi do lat 3ch

Monika Berlińska - Pielęgniarka

Absolwentka Uniwersytetu Medycznego w Lublinie. Ukończyła studia licencjackie na kierunku Pielęgniarstwo, kontynuuje obecnie studia II stopnia na tym samym kierunku. Przez okres dwóch lat była wolontariuszką w Hospicjum Małego Księcia w Lublinie, gdzie aktywnie urozmaicała dzieciom czas spędzony w Domu Małego Księcia, zapewniając im rozrywkę oraz wykonując przy nich czynności pielęgnacyjne.  

Posiada doświadczenie w opiece nad dziećmi, a oprócz czynności opiekuńczych potrafi zapewnić im również aktywności, które rozwijają myślenie oraz samodzielność maluchów. Swoje umiejętności ciągle kształtuje poprzez nowe kursy i szkolenia, przydatne w pracy. 

Interesuje się aktywnym trybem życia i zdrowym żywieniem. Nie jest jej obca zdrowa, sportowa rywalizacja, którą wdrażając w zabawy z dziećmi daje im powód do uśmiechu i radości. 

Jest osobą niesamowicie energiczną, pogodną, empatyczną i skorą do kompromisów. Swoją energią i osobowością stara się zarazić wszystkich dookoła. Jej zdaniem wszystko da się osiągnąć,  zbliżając się do celu małymi kroczkami, a przy tym wykazując się wielką cierpliwością i konsekwencją. 

 

 „RADOSNE GWIAZDKI – wyjątkowy żłobek” – ORKANA i MARINA

 

 

Emilia Kozak

Emilia Kozak - "Ciocia muzykalna" (dochodząca)

Utalentowana Absolwentka Szkoły Muzycznej I stopnia im. Fryderyka Chopina w Lubartowie na wydziale gitary klasycznej. Wieloletnia uczestniczka warsztatów oraz konkursów muzycznych z ukierunkowaniem na śpiew rozrywkowy. W naszym żłobku dba o to by tańca, ruchu i śpiewu Gwiazdkom nigdy nie zabrakło. 

Ciocia Emilka posiada doświadczenie w pracy z małymi dziećmi i jest to dla niej czymś naturalnym, gdyż sama posiada, trójkę rodzeństwa. Ponad to Ciocia Emilka posiada niezbędne kwalifikacje do pracy zgodne z ustawą z dnia 4 lutego 2011 roku o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 (tj. z dnia 26 stycznia 2016 roku Dz. U. z 2016 r. poz. 157). Ukończyła kursy z dziedziny opieki nad dziećmi do lat 3ch zatwierdzone przez MEN i MRPiPS. Ciocia Emilka ukończyła również studium Cosinus w Lublinie  kierunku Opiekun Dziecięcy

Ciocia Emilka kontynuować będzie swoją edukacje na studiach wyższych dziennych, ale możemy liczyć na jej obecność zawsze gdy jest taka potrzeba 🙂 

Opiekun  w „RADOSNE GWIAZDKI – wyjątkowy żłobek” – ORKANA i MARINA

Robimy wszystko, by świadczyć usługi na najwyższym poziomie. Korzystanie ze strony oznacza, że zgadzasz się z naszą polityką prywatności i cookies.