Kadra

Zuzanna Walczyk
Dyrektor żłobka i Opiekun w żłobku

Absolwentka KUL, ukończyła studia licencjackie na kierunku edukacja wczesnoszkolna
i przedszkolna oraz studia magisterskie na kierunku pedagogika szkolna z elementami terapii pedagogicznej. Przez wiele lat była wolontariuszem na koloniach i obozach dziecięcych, a w czasie studiów animatorem czasu wolnego. Ostatnie kilka lat pracowała w przedszkolu. Ukończyła Szkołę Muzyczną I stopnia, w klasie skrzypiec. Dodatkowo gra na gitarze. Stara się stale podwyższać swoje kwalifikacje. Jest osobą cierpliwą, dokładną, ambitną i kreatywną.

W żłobku dba o to, by panowała dobra atmosfera zarówno wśród dzieci, rodziców jak i samych cioć. Jest uważna na potrzeby innych, wrażliwa, empatyczna, szanująca emocje innych, a do tego bardzo zaradna 🙂

W pracy z dziećmi kieruje się regułą, że dziecko to człowiek, który ma prawo do swoich emocji, gorszych i lepszych dni. Ma też swoje potrzeby i zachcianki. Człowiek, choć mały, ma dużo niespożytkowanej energii, a zadaniem opiekuna jest ukierunkowanie tej energii na dobre tory, dawanie dzieciom swobody w działaniu, zabawie i nauce.

Prywatnie jest mamą dwójki dzieci.

Uważam, że dostarczając dziecku różnych bodźców, może ono rozwijać się we wszystkich aspektach życia: społecznym, fizycznym i poznawczym.

Dyrektor “RADOSNE GWIAZDKI – wyjątkowy żłobek”
Zuzanna Walczyk

Paula Lipczyńska - Opiekun w żłobku
Ekspert standardów "Radosnych Gwiazdek"

"Ciocia kreatywna"

Ukończyła studia licencjackie na kierunku edukacja wczesnoszkolna i przedszkolna oraz studia magisterskie z pedagogiki wczesnoszkolnej i przedszkolnej z pedagogiką kreatywności na Uniwersytecie Marii Curie Skłodowskiej w Lublinie. W trakcie studiów należała do Koła Naukowego Pedagogów i Animatorów Zabawy UMCS, uczestniczyła w różnego rodzaju warsztatach oraz imprezach naukowo-kulturalnych.

Posiada 2 letnie doświadczenie w pracy z dziećmi do lat 3. Swój warsztat pracy ciągle doskonali, wzbogaca poprzez kursy i szkolenia związane z  wykonywanym zawodem.

Ciocia Paula dba o to, by naszym Gwiazdkom nigdy się nie nudziło. Wszystkie zajęcia wymagające kreatywności i kreatywnego wykorzystania dostępnych materiałów pojawiają się właśnie w głównej mierze dzięki Cioci Pauli.

Jest osobą odpowiedzialną, ambitną oraz pogodną, gotową do podejmowania nowych wyzwań związanych z kreowaniem oraz wspieraniem rozwoju dziecka. W pracy największą radość daje jej inspirowanie dzieci do działania, doświadczania i samodzielnego odkrywania świata.

Opiekun  w “RADOSNE GWIAZDKI – wyjątkowy żłobek”
Paula Lipczyńska

Sylwia Nasalska - Młodszy opiekun w żłobku

"Ciocia przytulaśna"

Ukończyła ministerialny kurs na opiekuna w żłobku, posiada doświadczenie w pracy z dziećmi, przez ostatnie dwa lata pracowała jako pomoc nauczyciela w przedszkolu.

Prywatnie mama dwójki odchowanych i dorodnych dzieci 🙂 Interesuje się muzyką, fotografią oraz jeździectwem. 

Zna zasady psychologii pozytywnej i potrafi się nimi kierować w życiu zarażając optymizmem i pogodą ducha. Dzięki postawie Cioci Sylwii każdy dzień jest nową przygodą a nauka nowych czynności pozytywnym wyzwaniem. 

Szanuje wszystkie dzieci za ich szczerość i “wielkie – małe serca”. Maluszki to czują dlatego bardzo komfortowo czują się w towarzystwie Cioci Sylwii, która jest osobą ciepłą, odpowiedzialną i uwielbia przytulać w chwili kiedy przychodzi smutek i nie tylko 🙂

 

Opiekun  w “RADOSNE GWIAZDKI – wyjątkowy żłobek”
Sylwia Nasalska

Karolina Naurecka - Młodszy opiekun w żłobku

"Ciocia uważna"

Absolwentka UMCS w Lublinie. Ukończyła studia licencjackie na kierunku pedagogika specjalna o specjalności oligofrenopedagogika z wczesną edukacją. Obecnie kontynuuje edukację w ramach studiów magisterskich  na kierunku pedagogika specjalna o specjalności edukacja i rehabilitacja osób z autyzmem i trudnościami w uczeniu się. Pracuje również w gabinecie pedagogiczno- terapeutycznym prowadząc zajęcia z koncentracji uwagi. 

Przez 2 lata pełniła rolę wolontariuszki w opiece nad dziećmi. Posiada praktyczne doświadczenie w opiece nad dziećmi, a oprócz czynności opiekuńczych zapewnia im wiele cierpliwości i zrozumienia na każdym etapie przyswajania nowych umiejętności.

Odbyła wiele praktyk w ośrodkach i instytucjach na terenie Lublina. Bierze udział w licznych kursach oraz konferencjach w zakresie pedagogiki.

Prywatnie pasjonatka gier planszowych i terenowych oraz wycieczek. Jest osobą ambitną i zaangażowaną, która potrafi doskonale zrozumieć dziecko i jego indywidualne potrzeby na każdym etapie życia.

Ciocia Karolina z dbałością pilnuje obowiązujących standardów w naszym żłobku oraz przyjaznej i profesjonalnej atmosfery 🙂

Opiekun  w “RADOSNE GWIAZDKI – wyjątkowy żłobek”
Karolina Naurecka

Monika Berlińska - Pielęgniarka i Opiekun w żłobku

"Ciocia aktywna"

Absolwentka Uniwersytetu Medycznego w Lublinie. Ukończyła studia licencjackie na kierunku Pielęgniarstwo, kontynuuje obecnie studia II stopnia na tym samym kierunku. Przez okres dwóch lat była wolontariuszką w Hospicjum Małego Księcia w Lublinie, gdzie aktywnie urozmaicała dzieciom czas spędzony w Domu Małego Księcia, zapewniając im rozrywkę oraz wykonując przy nich czynności pielęgnacyjne.  

Posiada doświadczenie w opiece nad dziećmi, a oprócz czynności opiekuńczych potrafi zapewnić im również aktywności, które rozwijają myślenie oraz samodzielność maluchów. Swoje umiejętności ciągle kształtuje poprzez nowe kursy i szkolenia, przydatne w pracy. 

Interesuje się aktywnym trybem życia i zdrowym żywieniem. Nie jest jej obca zdrowa, sportowa rywalizacja, którą wdrażając w zabawy z dziećmi daje im powód do uśmiechu i radości. 

Jest osobą niesamowicie energiczną, pogodną, empatyczną i skorą do kompromisów. Swoją energią i osobowością stara się zarazić wszystkich dookoła. Jej zdaniem wszystko da się osiągnąć,  zbliżając się do celu małymi kroczkami, a przy tym wykazując się wielką cierpliwością i konsekwencją. 

 

Opiekun  w “RADOSNE GWIAZDKI – wyjątkowy żłobek”
Monika Berlińska

Emilia Kozak

Emilia Kozak - "Ciocia muzykalna" (dochodząca)

Utalentowana Absolwentka Szkoły Muzycznej I stopnia im. Fryderyka Chopina w Lubartowie na wydziale gitary klasycznej. Wieloletnia uczestniczka warsztatów oraz konkursów muzycznych z ukierunkowaniem na śpiew rozrywkowy. W naszym żłobku dba o to by tańca, ruchu i śpiewu Gwiazdkom nigdy nie zabrakło. 

Ciocia Emilka posiada doświadczenie w pracy z małymi dziećmi i jest to dla niej czymś naturalnym, gdyż sama posiada, trójkę rodzeństwa. Ponad to Ciocia Emilka posiada niezbędne kwalifikacje do pracy zgodne z ustawą z dnia 4 lutego 2011 roku o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 (tj. z dnia 26 stycznia 2016 roku Dz. U. z 2016 r. poz. 157). Ukończyła kursy z dziedziny opieki nad dziećmi do lat 3ch zatwierdzone przez MEN i MRPiPS. Ciocia Emilka ukończyła również studium Cosinus w Lublinie  kierunku Opiekun Dziecięcy

Ciocia Emilka kontynuować będzie swoją edukacje na studiach wyższych dziennych, ale możemy liczyć na jej obecność zawsze gdy jest taka potrzeba 🙂 

Angelika Kowalska - "Ciocia niezawodna" (dochodząca)

Absolwentka UMCS w Lublinie. Ukończyła studia licencjackie na kierunku pedagogika specjalna o specjalności oligofrenopedagogika z wczesną edukacją. W 2022 roku zakończyła na ocenę bardzo dobrą edukację w ramach studiów magisterskich  na kierunku pedagogika specjalna o specjalności Edukacja i rehabilitacja osób z autyzmem i trudnościami w uczeniu się. W czasie nauki na poziomie liceum uczęszczała do klasy o profilu psychologicznym.  

Interesuje się aktywnym trybem życia, jest osobą nad wyraz odpowiedzialną i punktualną.

Ciocia Angelika z racji swojego wykształcenia będzie na stałe zdobywać swoje doświadczenie w przedszkolu, jednak możemy liczyć na jej obecność zawsze gdy zajdzie taka potrzeba 🙂 

Opiekun  w “RADOSNE GWIAZDKI – wyjątkowy żłobek”
Angelika Kowalska

Robimy wszystko, by świadczyć usługi na najwyższym poziomie. Korzystanie ze strony oznacza, że zgadzasz się z naszą polityką prywatności i cookies.